Rekruttering

I tett dialog med kunden utarbeider vi en kravspesifikasjon som fanger opp behov og indikerer oppstartsdato og varighet for oppdraget. Denne spesifikasjonen danner grunnlaget for søk blant nye og eksisterende vikarer.

Sammen med våre samarbeidspartnere i Polen, jobber vi så fram aktuelle søkere som gjennomgår omfattende intervjuer for å avdekke om kompetanse og egnethet er i samsvar med kundens krav.Kompetansebevis, sveisesertifikater o.l. sjekkes mot utsteder for å sikre gyldighet. Aktuelle kandidater må framlegge to referanser fra tidligere arbeidsforhold slik at vi kan sikre at kompetanse og erfaring er i henhold til CV og svar avgitt i intervju.

Avhengig av type stilling vil det kreves avleggelse av fagprøver. Eksempelvis vil et krav om utøvelse av en spesiell sveiseteknikk, eller jobb med en krevende metallegering, kreve at kandidater testes i akkurat dette hos et samarbeidende sveiseinstitutt.

I forkant av oppstart vil våre samarbeidspartnere i Polen informere om de praktiske krav og utfordringer som arbeid i Norge fører med seg. Nyansatte får alltid en gjennomgang av selskapets HMS-rutiner, i tillegg til grundig informasjon om jobben de skal utføre.

Etter endt oppdrag forsøker vi alltid å få en evaluering av hvordan vikaren har fungert i bedriften. Dette er av stor betydning for å kunne levere optimalt ved neste anledning.

Rekruttering av sveisere

InterPersonell rekrutterer sveisere/ platearbeidere til oppdrag over hele landet. Oppdragsgivere spenner fra mekaniske verksteder og produksjonsbedrifter til offshore-industri og bygg- og anleggsvirksomhet. Vi har gjennom flere år bygget opp en pool av utprøvde fagfolk vi kjenner godt og vet hva står for. Alle våre vikarer er grundig kvalitetssjekket før de settes i arbeid, og har minimum fem års relevant erfaring.

InterPersonell tar alltid hånd om arbeidstøy og nødvendig personlig verneutstyr for våre ansatte, og organiserer reise tur/retur Polen. For å raskt kunne mobilisere sveisere og platearbeidere av god kvalitet, ordner InterPersonell i mange tilfeller også bolig og transport til og fra arbeidssted.

Vi har mange gode kundereferanser som oppgis på forespørsel.

Rekruttering av rørleggere

InterPersonell har siden starten i 2006 levert rørleggere i alle kategorier. Vi har en stor stall av kvalifiserte rørleggere som er godt kjente med norske regler og arbeidsmetoder, og som kan gå rett inn og produsere effektivt fra første dag på både større og mindre rørprosjekter. Alle våre vikarer er grundig kvalitetssjekket før de settes i arbeid, og har minimum fem års relevant erfaring.

InterPersonell sørger alltid for håndverktøy, arbeidstøy/nødvendig personlig verneutstyr og reise tur/retur Polen. For å raskt kunne mobilisere erfarne og motiverte rørleggere, ordner InterPersonell i mange tilfeller også bolig og transport til og fra arbeidssted.

Vi har mange gode kundereferanser som oppgis på forespørsel.

Rekruttering av andre typer fagarbeidere

I tillegg til utleie av sveisere og rørleggere som samlet står for godt og vel 80% av omsetningen, leverer InterPersonell også jevnlig andre typer fagarbeidere som industrimalere, snekkere og tømrere, mekanikere og betongarbeidere. Ikke så rent sjelden overgår vi forventningene til nye kunder, og oppnår raskt å bli foretrukken leverandør.

Vi i InterPersonell er stolte av å kunne levere de fleste typer håndverkere raskt og med stor grad av suksess.