Spesialisering

InterPersonell leverer de fleste typer håndverkere, men har i alle år spesielt fokusert på rørleggere og sveisere. Dette har vi gjort for å kunne holde en stamme med de beste håndverkerne kontinuerlig i arbeid, og sørge for at brorparten av vikarene våre ser på InterPersonell som en foretrukken arbeidsgiver.

Vi har organisert et stort og godt nettverk av utprøvde kandidater, og sitter på kompetanse og analyseverktøy som gjør oss i stand til å levere riktig personell til akkurat din bedrift. Dersom vi er i tvil om kompetansen til kandidatene etter å ha sjekket referanser og bakgrunn, samarbeider vi med renommerte testsentere i Polen som raskt avdekker reelle kvalifikasjoner.

Selv om vi er spesialister på rør og sveis, er vi også gode på andre typer håndverkere, og leverer jevnlig bl. a. tømrere, industrimalere og mekanikere med suksess. Vi har en robust organisasjon med et solid agentnettverk og boliger/biler over store deler av landet, og kan mobilisere raskere og smidigere enn de aller fleste.