Personlig informasjon - Personal information

Utdanning - Education:

Skole - School Nivå - Level Fra dato - From date Til dato - To date Kurs/Studieretning - Course/Study

Arbeidserfaring - Work experience:

Firma - Company Stilling/Tittel - Position Fra dato - From date Til dato - To date Beskrivelse - Description

Eksempel:

Førstehjelpskurs - 2009
Datakurs - 2013

Example:

First aid course - 2009
Computercourse - 2013

Eksempel:

Kjennskapsprøven (Oslo) - 2000
Trucksertifikat - 2002

Example:

Area knowledge test (Oslo) - 2000
Forklift certificate - 2002