Ing. Sverre Hollie as

Vi har gjennom en årrekke benyttet mannskap fra Interpersonell i perioder hvor det har vært nødvendig med økt bemanning på våre prosjekter. Dette gir oss en fleksibilitet til å fortløpende kunne tilpasse oss oppdragsmengden. Interpersonell har alltid stilt med meget kompetent personell som har samarbeidet veldig bra med vårt eget mannskap.

Vi stiller strenge krav til ordnede arbeidsforhold hos våre innleide samarbeidspartnere, og Interpersonell har hele tiden sørget for ryddige forhold samt dokumentasjon på at alle forhold i denne forbindelse er ivaretatt.

- Harald Huuse, daglig leder

Stokke Stål AS 

Interpersonell har gjennom ei årrekke vært en stødig og sikker leverandør av fagfolk til verkstedsproduksjon og kompliserte montasjeoppdrag. Vi har stilt strenge krav til kompetanse - både når det gjelder sveising, platearbeid og språkkunnskaper. Vikarene fra Interpersonell er blitt sikkerhetsklarerte på ulike nivåer og omåder når det har vært nødvendig, og har gjennom godt samarbeid med Stokke Stål blitt godt kjent med gjeldende kvalitetskrav til produksjon og montasje av bærende stålkonstruksjoner. Noen av prosjektene våre hvor vi har brukt Interpersonell-vikarer:

 • Ny terminal på Gardermoen
  - Montering av trapper, rekkverk og stålkonstruksjoner, takplater, veggpaneler og glassmontasje

 • Ny terminal på Flesland
  - Montering av trapper og rekkverk, stålkonstruksjoner og glassmontasje

 • Rehabilitering av Hallingskeid stasjon
  - Monering av stålkonstruksjoner, vegg- og takplater, maling/lakkering

 • Kolsåsbanen, nytt stasjonsbygg
  - Montering av stålkonstruksjoner, trapper og rekkverk

- Frank Lufall, driftssjef

Sias AS

Interpersonell har siden 2007 jevnlig levert sveisere og platearbeidere til reparasjons- og ombyggingsarbeid.

I 2017 har vi hatt om lag ti mann fra Interpersonell i sving på en større jobb med utskifting av hudplater og metalldekk, i tillegg til bl. a. produksjon av tanker og reparasjonsarbeid på en kollisjonsskadet lekter. Interpersonell har i alle år levert gode folk til oss, og samtlige i teamet som har vært hos oss i 2017 har fungert veldig bra.

- Morten Feen, daglig leder